เช็กเลย! วันหยุดธนาคาร ปี 2567 หยุดกี่วัน มีวันไหนบ้าง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2566 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี 2567 หรือ วันหยุดธนาคาร ประจำปี 2567 โดยให้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำหรับ วันหยุดธนาคาร ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีรายละเอียด รวม 18 วัน ดังนี้

มกราคม

จันทร์ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

อังคารที่ 2 มกราคม ชดเชยวันสิ้นปี (อาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566)

กุมภาพันธ์

จันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ชดเชยวันมาฆบูชา (เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567)

เมษายน

จันทร์ที่ 8 เมษายน ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (เสาร์ที่ 6 เมษายน 2567)

จันทร์ที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์

อังคารที่ 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์ (เสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 และอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567)

พฤษภาคมคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

พุธที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ

จันทร์ที่ 6 พฤษภาคม ชดเชยวันฉัตรมงคล (เสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567)

พุธที่ 22 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

มิถุนายน

จันทร์ที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กรกฎาคม

จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567)

จันทร์ที่ 29 กรกฎาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567)

สิงหาคม

จันทร์ที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

ตุลาคม

จันทร์ที่ 14 ตุลาคม ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567)

วันพุธที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

ธันวาคม

พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อังคารที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

อังคารที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

สำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

สำหรับสาขาของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศส านักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

By admin